Check It!

Check It!

Met Holmwood’s werken betekent leren op je eigen niveau en actieve lessen in de klas. Om grip te krijgen op je eigen leerproces is het belangrijk om je vorderingen, de tijd en energie die je erin stopt, wat er goed gaat en wat beter kan én wat de docent/leerkracht van...
Praten tijdens de les, het moet!

Praten tijdens de les, het moet!

Als docent weet je dat gespreksvaardigheid een grote rol speelt in het aanleren van een nieuwe vreemde taal. Gespreksvaardigheid is zelfs de ultieme taaluiting van leerlingen, want dan weet je pas echt wat ze kunnen. Vandaar dat wij voorstellen om gespreksvaardigheid...