De term Blended Learning is niet meer weg te denken uit de huidige onderwijspraktijk. In veel methodes en lesideeën komt deze term terug. Maar wat houdt Blended Learning nu eigenlijk in? En wat heeft Flipped Classroom te maken met deze welbekende term. En hoe zorgt Flipped Classroom voor veel voordelen bij het leren van een vreemde taal? Lees het in dit artikel!

Blended learning

In de loop van de tijd is Blended Learning als een overkoepelende term gaan dienen waarbij face-to-face en online leren met elkaar worden gecombineerd. De essentie van Blended Learning is dus het combineren van face-to-face leren en online leren. Zo kan deze term in alle soorten onderwijs en lespraktijken terugkomen, maar toch een andere uitwerking hebben. Bijvoorbeeld: tijdens een reken- of wiskundeles wordt de stelling van Pythagoras uitgelegd in de klas (face-to-face leren). Na de uitleg maken de leerlingen en studenten online de verwerkingsopdrachten (online leren). 

Flipped Classroom

Flipped Classroom is een uitwerking van Blended Learning. De basis van Blended Learning, het face-to-face en online leren, komt in Flipped Classroom terug. Alleen wordt de basis gespiegeld, waardoor eerst het online leren aan bod komt en daarna het face-to-face leren. De leerlingen zijn eerst online aan het leren met behulp van video’s, teksten, audio’s enz. en tijdens de les gaan ze het geleerde toepassen. Bijvoorbeeld: tijdens het leren van een vreemde taal krijgen de leerlingen eerst online vocabulaire aangeboden en alle vaardigheden. Bij het face-to-face leren passen de leerlingen het vocabulaire en de vaardigheden toe tijdens het spreken, gesprekken voeren of het schrijven. 

Voordelen Flipped Classroom

Uit onderzoek blijkt dat Flipped Classroom nog maar weinig wordt gebruikt, terwijl andere Blended Learning manieren wel vaak worden toegepast. Wellicht dat de vele voordelen nog niet bekend zijn bij de meeste leerkrachten en docenten. Vandaar dat wij een paar grote voordelen beknopt weergeven:

  • Leerlingen zijn meer gemotiveerd en zelfverzekerd tijdens het face-to-face moment, omdat ze online zichzelf hebben kunnen voorbereiden;
  • Tijdens de les staat de leerling centraal;
  • In de klassikale les wordt het passief leren vervangen door actief leren;
  • Het actief leren verbetert het toepassen, kritische denken en de creativiteit van de leerling;
  • Positieve invloed op de betrokkenheid, prestaties en tevredenheid.

Tweens en Tracks

In onze Engels methode voor de bovenbouw van het basisonderwijs (Tweens) en in onze methode voor het voortgezet onderwijs (Tracks) gaan wij uit van Flipped Classroom. Leerkrachten en docenten reiken wij duidelijke handvatten aan om de voordelen van Flipped Classroom tot uiting te laten komen, zonder hen in het diepe te gooien. 

Bij Tweens werken de leerlingen eerst zelfstandig online aan hun vocabulaire- of vaardigheidsoefeningen. Dit online gedeelte vindt vaak plaats tijdens de weektaak of als huiswerk. Tijdens de klassikale lessen (face-to-face leren) werkt de methode zoals bij alle reguliere methodes. Een fysieke handleiding geeft uitleg over de opdrachten en biedt handvatten om Engels te spreken. De leerlingen werken in een adventure book. Het grote verschil zit in de inhoud van de handleidingen en adventure books. De klassikale opdrachten zijn gericht op het toepassen van de Engelse taal. Elke opdracht zal leiden tot schrijven, spreken of gesprekken voeren. 

Tracks werkt op dezelfde manier als Tweens. Al hebben wij er af en toe een grammatica-oefening aan toegevoegd om de regel te herhalen en direct toe te passen met een spreek- of schrijfoefening.  

 

Nieuwsgierig geworden over hoe Tweens en Tracks Flipped Classroom eenvoudig in de praktijk brengen en de vele voordelen daarvan? Vraag dan gerust een zichtzending Tweens aan of een proeflicentie voor Tracks