Nieuws van Holmwoods

Check It!
Check It!

Met Holmwood’s werken betekent leren op je eigen niveau en actieve lessen in de klas. Om grip te krijgen op je eigen leerproces is het...

Praten tijdens de les, het moet!
Praten tijdens de les, het moet!

Als docent weet je dat gespreksvaardigheid een grote rol speelt in het aanleren van een nieuwe vreemde taal. Gespreksvaardigheid is zelfs...

Een taal leren: Duik er maar in!
Een taal leren: Duik er maar in!

Een effectieve methode om een nieuwe taal te leren is onderdompeling, waarbij grammatica in een later stadium expliciete aandacht krijgt....

Een taal leren: De spelregels!
Een taal leren: De spelregels!

In het eerste artikel van de reeks ‘Een taal leren’, kwam naar voren dat de onderdompelmethode een effectieve manier is om een tweede taal...

Let’s Talk
Let’s Talk

Regelmatig geven basisschoolleerkrachten aan dat ze communicatief lesgeven moeilijk vinden. Begrijpelijk, maar toch hoeft dat helemaal...

Engels Leren? Flip your Class!
Engels Leren? Flip your Class!

De term Blended Learning is niet meer weg te denken uit de huidige onderwijspraktijk. In veel methodes en lesideeën komt deze term terug....

Tracks and MBO fit together!
Tracks and MBO fit together!

Studenten komen van verschillende voortgezet onderwijs scholen bij elkaar in een klas om dat ene beroep te leren. Het beginniveau van de...